Architekt Otmar M. Daněk – Na dobrých základech se dobře staví

Časopis Moderní byt (Czech Made)

V roce 1990 dochází ke změnám, a tak zakládá vlastní architektonickou kancelář DANĚK DESIGN. Jeho profesní technické a designové zkušenosti mu v nové situaci pomáhají uspět. Věnuje se plně jak architektuře objektů, tak navrhování interiérů. Mezi jeho realizovanými pracemi jsou veřejné budovy (atypickým řešením mobiliáře jsou známi jeho interiéry spořitelen a pojišťoven) i zakázky pro privátní klienty. Svým klientům zajišťuje realizaci kompletních interiérů na klíč - jím nabízené interiéry zahrnují vlastní návrhy designu nábytku i atypických solitérů.

Na základě svých dlouholetých zkušeností a důvěry v českou dovednost a um se seznámil s domácí produkcí firem a roku 1992 si vybírá pro spolupráci nábytkářské firmy CTT LYSICE, COTTO LYSICE a WOOD-METAL ŽDÍREC.

Typové řady

Záběr tvůrčích aktivit architekta O. M. Daňka je široký. Kromě designu atypických interiérů se zabývá návrhy a realizacemi designu typových řad nábytku sloužícího různému účelu. Jednotlivé řady jsou určeny pro malosériovou výrobu, jsou variabilní a je možné k nim dodat i atypické doplňky dle přání klienta. Tyto typové řady jsou pravidelně inovovány a sledují vývoj designu i materiálů a samozřejmě i vkus klientů. Výčet těchto řad je značný - kancelářský mobiliář TERCIA a TRILINIA (uvedli jsme v Moderním bytě č.3/99), mobiliář MEDICA pro zdravotnická zařízení, mobiliář AKANTA pro manažery či mobiliáře pro projekční kanceláře a další speciální provozy (např. pro velíny průmyslových provozů). Poslední novinkou v této oblasti tvorby je řada bytového zařízení VICIA, jejichž design vám dnes také podrobněji představujeme. Bytový mobiliář VICIA je navržen jako skladebný nábytkový systém a umožňuje rozsáhlou variabilitou prvků vytvoření neomezeného počtu různých sestav. V systému jsou rovněž zastoupeny prvky solitérního charakteru, které je možno přičlenit. Vzhledem k tomu, že sám O. M. Daněk považuje u veškerých realizací kvalitu provedení za nedílnou součást kvality designu, a tedy i kvality díla jako celku, spolupracuje v oblasti typových řad převážně se společností CTT, která si ho kvalitou provedení získala a zajistila si i mezi výrobci nábytku dobré postavení. Ostatně o zájmu o jeho kvalitní interiéry vypovídají četné realizace z posledních let, například bary SIESTA a kaskáda v brněnském hotelu INTERNATIONAL, autosalon AUDI v Průhonicích, pracovny a byt vedení SPT TELECOM v Praze atd.

Umění dotáhnout věci do konce

Pravidelnou účastí na veletrzích a přehlídkách ve společných expozicích s firmou CTT LYSICE, ať už na výstavách Pragointeriér v Praze či Mobis a Vize v Brně, architekt Daněk soustavně oslovuje svými nápady veřejnost a pokaždé překvapí něčím novým. Zájem okolí vlastnit moderní a osobitý nábytek s jeho designovým rukopisem roste a svědčí nejen o jeho kvalitě, ale i pochopení psychologie a současných trendů (nejen v bydlení) ze strany autora.